Kinderfysiotherapie

Locaties en Contactformulier

Fysiotherapie praktijk voor kinderen C.Jung

Ons team bestaat uit enthousiaste kinderfysiotherapeuten, gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. Na de opleiding fysiotherapie hebben wij de post-HBO opleiding Master Kinderfysiotherapie gevolgd of zijn deze aan het afronden. Door het volgen van na- en bijscholingscursussen en onderling overleg zorgen wij voor het behoud van kwaliteit. Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK) en opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Dit betekent dat wij bevoegd kinderfysiotherapeut zijn en zijn opgenomen in het BIG- register. Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind! Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkeling gerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn.

De kinderfysiotherapeut is specialist in het onderzoeken en behandelen van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar op het gebied van zintuigen en motoriek.

Onze specialisaties zijn

Sensorische informatieverwerking (problemen met prikkelverwerking, poep- en plasproblemen, sportblessures bij kinderen, SOLK (somatische onverklaarbare lichamelijke klachten) en PCM.

Heeft u twijfels over de zintuiglijke en of motorische ontwikkeling van u kind? Neem dan contact met ons op.

Wanneer is kinderfysiotherapie nodig?

Meestal is het de ouder/verzorger die zich ongerust maakt over de zintuigelijke en of motorische ontwikkeling van het kind. Neem dit gevoel serieus. Ook een arts of verpleegkundige van het consultatiebureau, jeugdarts, huisarts of kinderarts kan aangeven dat de ontwikkeling anders verloopt.

Leerkrachten, sportbegeleiders of andere zorgverleners (zoals logopedisten) hebben een belangrijke, signalerende taak.

Heeft uw kind last van…

Pijnklachten, blessures, zuigelingenasymmetrie, poep- en plasproblemen, conditie- of krachtproblemen, motorische ontwikkelingsachterstand, problemen met prikkelverwerking, onhandigheid, tenenlopen, schrijfproblemen, bewegingsproblemen of vaak vallen …dan kunt u bij ons terecht voor kinderfysiotherapie op maat!

Het onderzoek

Tijdens de eerste kennismaking wordt middels een gesprek (anamnese) de hulpvraag in kaart gebracht.

Daarna volgt het onderzoek, wat bestaat uit observaties en testen op het gebied van:

  • Kwantiteit van de motoriek: welke motorische vaardigheden beheerst een kind in vergelijking tot leeftijdsgenoten?
  • Kwaliteit van de motoriek: hoe ziet de manier waarop het kind beweegt eruit?
  • Uit de test komen resultaten. De bevindingen worden met ouders/verzorgers besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Het is gebruikelijk dat de ouders/verzorgers, huisarts en andere bij het kind betrokken behandelaars schriftelijk worden geïnformeerd.

De behandeling

Tijdens de behandeling zal het kind zoveel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd worden om nieuwe motorische uitdagingen aan te gaan en daardoor zijn motorische vaardigheden uit te breiden. De oefentherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Vaak worden er tips en adviezen gegeven die thuis, op school of tijdens sport kunnen worden toegepast. Hiervoor vragen wij ouders/verzorgers om zoveel mogelijk bij de behandelingen aanwezig te zijn.

De duur van de behandeling is mede afhankelijk van de beperkingen en mogelijkheden van het kind en de hulpvraag. Voor de intake, onderzoek en eventueel een gesprek met ouders/verzorgers ten behoeve van de indicatie stelling zijn vaak meerdere afspraken nodig. Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn 18 behandelingen uit de basisverzekering gegeven mogen worden.

Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. In onze praktijk gebeurt dit standaard bij baby’s van 0 tot 2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Tijdens de behandeling zal het kind zoveel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd worden om nieuwe motorische uitdagingen aan te gaan en daardoor zijn motorische vaardigheden uit te breiden. De oefentherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind.

Praktijk informatie

Wilt u meer informatie of heeft u nog een vraag? Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens. Wilt u uw kind aanmelden voor kinderfysiotherapie? U kunt dit doen door het aanmeldingsformulier op de website in te vullen of telefonisch contact met ons op te nemen. Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk. Bij de eerste afspraak dient u een geldig legitimatie bewijs, verzekeringsgegevens en eventueel de verwijzing mee te nemen.

Fysiotherapie praktijk voor kinderen C. Jung Willem Lodewijklaan 58 3136 BT Vlaardingen

T 010-4751322

E info@kinderfysiotherapievlaardingen.nl
I www.kinderfysiotherapievlaardingen.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 20:00. Zaterdag van 08.00 uur tot 12:00 U kunt te allen tijde de voicemail inspreken, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.