Ready 2 Move

Het programma Ready 2 Move is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie 5- 10 jaar, die een motorische achterstand en/of bewegingsangst of overgewicht hebben. Het doel van dit programma is om de motorische achterstanden, bewegingsangst en het overgewicht terug te dringen en om de sociaal-emotionele ontwikkeling te vergroten.

Om dit te realiseren vind er een intake met een motorische test plaats. De kinderen volgen wekelijks een beweegles.

In deze lessen komen twee belangrijke componenten aan bod:

  • Motorische beweegsituaties, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de motorische vaardigheden (gehaald uit de test).
  • Spelsituaties, waarin de kinderen leren samenwerken en de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd wordt.

Na  een periode van 3 maanden zal er een hertest en een sportkeuzetest worden afgenomen om zo de overstap naar reguliersporten te kunnen maken. Hierin worden het kind en ouders begeleidt.

Wanneer een kind na deze periode hiervoor nog niet klaar is kan het traject verlengd worden.

Kinderen met een motorische achterstand, bewegingsangst of overgewicht belanden vaak in een vicieuze cirkel (minder bewegen, verergering van de problemen), waar ze op eigen houtje moeilijk uit kunnen komen. Ready 2 Move helpt hen deze vicieuze cirkel te door­breken.

Locaties en Contactformulier