Sportaanbod Jeugd

Peutersport

Met bewegen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Ook als je kind nog een peuter is zijn er al verschillende leuke en geschikte beweegactiviteiten om te doen. Zo kunnen kinderen samen plezier maken in de gymzaal en ondertussen veel leren.

Tijdens peutersport beweegt je kind spelenderwijs: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen, rollen; alles komt voorbij. Je peuter leert allerlei nuttige vaardigheden, bijvoorbeeld kleine opdrachten uitvoeren, afstand, diepte, hoogte en verte inschatten, omgaan met andere kinderen en wachten op zijn beurt. Het geeft ook meer zelfvertrouwen om vrijuit te bewegen.

Tijdens de peutergymles worden ook liedjes en dansjes geoefend. Een les duurt ongeveer drie kwartier.

Leeftijd: 2, 3 en 4 jaar.

Jeugd lesrooster 2 Proeflessen aanvragen

Judo 

Wat is er zo goed aan judo?

  • Je hebt lol
  • Het maakt je weerbaar
  • Je leert vallen
  • Je maakt vrienden
  • Je leert luisteren naar leuke regels
  • Je krijgt conditie
  • Je leert jezelf verdedigen
  • Het maakt je snel, sterk en lenig

Wij zorgen ervoor dat kinderen genoeg uitdaging krijgen en het naar hun zin hebben. Alle lessen op alle locaties zijn voor iedereen toegankelijk en vinden na schooltijd plaats. Uw zoon of dochter hoeft niet op een bepaalde basisschool te zitten om deel te nemen aan de judoles.

Aktie: Bij inschrijving krijgt u altijd een judopak cadeau

Leeftijd: vanaf 4 jaar.

Jeugd lesrooster 2 Proeflessen aanvragen

Streetdance / Breakdance

Streetdance en breakdance zijn verzamelnamen voor dansvormen die niet zijn ontwikkeld in dansinstituten, maar op straat, in clubs en op middelbare scholen. Tegenwoordig kan het gezien worden als een onderdeel van de hiphop en funkdance stijlen, die hun oorsprong al in de zeventiger jaren hadden. Het is een dans waarbij aspecten als improvisatie en aanmoediging van omstanders een rol spelen, en waar er vaak een sterke sociale interactie met omstanders en mededansers is. Deze dans bestaat uit een combinatie van jazzdance, aerobics, hiphop en bewegingen op hedendaagse populaire muziek. Uiteraard wordt de jeugd aangemoedigd en gestimuleerd om zelf en met elkaar te improviseren.

Leeftijd: vanaf 5 jaar.

Jeugd lesrooster 2 Proeflessen aanvragen

Thaiboksen

Bij thaiboksen worden de vuisten, ellebogen, knieën en benen gebruikt. Discipline en respect is belangrijk bij hij beoefenen van deze vechtsport.

Wij hanteren  twee verschillenden leeftijdscategorieën, omdat wij het belangrijk vinden dat alle kinderen veilig kunnen sporten. Zo is het niveau in de groep gelijkmatiger en wordt en met en van elkaar geleerd.

Thaiboksen wat leer je?

Discipline, gekoppeld aan een speelse en gevarieerde manier van trainen, zorgt ervoor dat de kinderen op allerlei manieren gestimuleerd worden. Tijdens de trainingen van thaiboksen voor de jeugd is hard contact op het hoofd niet toegestaan!

Jeugd lesrooster 2 Proeflessen aanvragen

Ready 2 Move

Het programma Ready To Move is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie 5- 10 jaar, die een motorische achterstand en/of bewegingsangst of overgewicht hebben. Het doel van dit programma is om de motorische achterstanden, bewegingsangst en het overgewicht terug te dringen en om de sociaal-emotionele ontwikkeling te vergroten.

Om dit te realiseren vind er een intake met een motorische test plaats. De kinderen volgen wekelijks een beweegles.

In deze lessen komen twee belangrijke componenten aan bod:

  • Motorische beweegsituaties, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de motorische vaardigheden (gehaald uit de test).
  • Spelsituaties, waarin de kinderen leren samenwerken en de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd wordt.

Na  een periode van 3 maanden zal er een hertest en een sportkeuzetest worden afgenomen om zo de overstap naar reguliersporten te kunnen maken. Hierin worden het kind en ouders begeleidt.

Wanneer een kind na deze periode hiervoor nog niet klaar is kan het traject verlengd worden.

Kinderen met een motorische achterstand, bewegingsangst of overgewicht belanden vaak in een vicieuze cirkel (minder bewegen, verergering van de problemen), waar ze op eigen houtje moeilijk uit kunnen komen. Ready To Move helpt hen deze vicieuze cirkel te door­breken.

Kinderfysiotherapie